Den genomsnittliga spelaren

Tv- och datorspel är ett enormt kulturellt fenomen idag, och har varit det ganska länge. Människor över praktiskt taget hela världen spelar spel idag och det finns marknader för alla olika åldrar och smaker. Med alla data som finns tillgänglig idag kan man då titta på vem den genomsnittlige spelaren egentligen är. Global försäljning av spel uppnår otroliga summor. Under förra året estimerades den totala spelmarknaden sälja produkter för omkring 900 miljarder kronor. Detta inräknar inte pengar som spenderas på exempelvis sajter som erbjuder spel för pengar. Ett sådant exempel räknas till sin egen kategori. Ett spel som har utvecklats specifikt för att vinna pengar på blir alltså inte en del av det man normalt sett kallar spelindustrin. De flesta har säkert hört talas om att den genomsnittliga spelaren är kring 31 år gammal. Vilket ju inte är så underligt när man tänker på att spelindustrin hade sin start under 1970-talet. Väldigt många 30-åringar har vuxit upp med spel av en form eller annan och det har blivit både en hobby och en del av vardagen. Datorspelande står för en nätt och jämn majoritet vad gäller plattformer idag, med en spridning på omkring 56 % bland spelare. Spelkonsoler, och alla konsoler är då sammanräknade, kommer in på ett säker andraplats med 53 %, och slutligen spelar omkring 36 % på sina mobiler. Som siffrorna tydligt indikerar är det ju många som spelar på två eller alla tre av dessa. I en amerikansk undersökning konstaterade man att den genomsnittlige spelaren i USA spelade omkring 6-7 timmar per vecka, och över hälften rapporterade att de mer valde att spela med andra än själv. Många som läser detta kan nog känna igen sig på mer än område i all denna statistik. Men då detta är ett statistiskt genomsnitt kommer man säkert tycka att en del saker inte alls stämmer in. Den genomsnittliga speltiden på 6-7 timmar är bland annat något som många spelare snabbt kommer över innan veckan är slut.